Kokouksen KHALL 18.1.2021 17:00 § 4:n liitteet:
Liite 2: Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (18.12.2020)
Liite 3: Kaavakartta kaavamerkintöineen 18.12.2020 (hyväksymiskäsittely)
Liite 4: Kaavaselostus liitteineen (18.12.2020)

« Paluu edelliselle sivulle